Disclaimer

De inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. René van Schaik Speciaalslager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade(n) dan ook, die voortvloeit uit, in enig opzicht verband houdt met of ontstaat ten gevolge van het bezoeken of gebruiken van de site. René van Schaik Speciaalslager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de overgedragen informatie, dan wel gebrek aan informatie, de wijze waarop de informatie is verkregen, alsmede voor enig handelen door derden t.g.v. enige informatie of het ontbreken daarvan. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.

De website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer van René van Schaik Speciaalslager staan. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en zijn te goeder trouw geselecteerd. René van Schaik Speciaalslager is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van die websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortkomt uit de inhoud van andere websites.

Bezoekersgegevens die verkregen worden door gebruik van deze site zullen op geen enkele wijze gebruikt worden, behoudens voor het bijhouden van volledig anonieme statistieken in Google Analytics.

Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen, logo’s of andere onderdelen van deze website, in originele of gewijzigde vorm te gebruiken, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van René van Schaik Speciaalslager.

©Copyright februari 2017 | René van Schaik Speciaalslager