Terug
17 / 03 / 2018

Publiekswaarschuwing voor ossenstaarten van Belgisch vleesbedrijf

Samen met De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) willen wij u waarschuwen.

Het gaat om ossenstaarten die door een Belgisch Vleesbedrijf in de handel zijn gebracht zonder dat het vlees door een dierenarts is goedgekeurd voor menselijke consumptie. Dit heeft als consequentie dat de fabrikant niet kan garanderen dat het vlees veilig is.

Uit het traceringsonderzoek is vastgesteld dat ook wij deze ossenstaarten hebben verkocht. Het betreft een éénmalige levering van vlak voor de kerst. Heeft u op dit moment nog ossenstaart liggen, gekocht tussen 18 en 24 december 2017 dan vragen wij u deze terug te brengen. Wij zullen deze dan vergoeden.

Onze excuses voor de overlast.

Wat betekent nu de waarschuwing?

Het mogelijke gezondheidsrisico is van microbiologische aard. Het inmengen van vlees, dat mogelijk meer dan gebruikelijk besmet is met bacteriën, vergroot het risico van darmbesmetting. Dit geldt enkel voor rauw geconsumeerd vlees. Als vlees of gehakt koel wordt bewaard en door en door verhit wordt en gegaard, is er geen gevaar. Ossenstaart wordt meestal gekookt, dus dan is er geen direct microbiologisch gevaar.

Gelukkig, trajectcontrole werkt, berichtgeving NVWA voor verbetering vatbaar

Graag lichten we op deze plek nog een en ander toe over hoe wij als bedrijf tegen deze problematiek en berichtgeving aankijken.

De producent van de ossenstaarten in België blijkt zich niet aan de geldende hygiëne standaarden gehouden te hebben. Ook de FAVV, de Belgische NVWA, heeft haar toezichthoudende taak niet goed uitgevoerd. Het Belgische bedrijf is inmiddels gesloten door de autoriteiten. Dus er kunnen door dit bedrijf geen verkeerde producten meer in omloop worden gebracht.

Alhoewel we helaas, als indirecte afnemer de dupe daarvan zijn, hebben we nu zelf ondervonden dat het traceringstraject hier in Nederland goed werkt. Dat de consument daardoor goed en snel geïnformeerd kan worden, vinden we bijzonder positief.

Daarbij is de wetenschap dat onze leverancier een van de eerste was die zijn gegevens heeft doorgegeven aan de NVWA en aan ons, voor ons een bevestiging dat we met de juiste partij zaken doen. Zijn melding betreft een deel van datgene wat er op de Nederlandse markt in omloop is gebracht.

Helaas vermeldt de NVWA niet in het persbericht dat deze publicatie van namen niet volledig is, maar noemt alleen dat het mogelijk is dat er nog meer bedrijven de waarschuwing moeten publiceren.

In het persbericht van de NVWA wordt tevens niet vermeld dat de eventuele afwijking zo op het oog niet te zien is. Ook vermeldt ze niet welke periode of hoeveel leveringen het betreft. Voor ons is het onduidelijk hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. We hopen de komende dagen daar meer zicht op te krijgen. Toch voelen we nu wel de noodzaak om dit meer in perspectief te plaatsen.

Zoals we helemaal bovenaan in dit bericht al vermelden, betreft het de periode voor de kerstdagen. Doordat de NVWA nalaat de periode van levering ook te publiceren, zou de indruk kunnen ontstaan dat dit de dagelijkse levering betreft. En dat wij altijd met een fabrikant zaken hebben gedaan die een onbetrouwbaar product levert. Dat is dus niet zo.

Er is bij ons half december op twee vestigingen één keer een levering geweest van ossenstaart die bij het bewuste Belgische bedrijf vandaan kwam. Deze levering was onderdeel van een grotere partij bij de leverancier waarbij de ingangscontrole van de leverancier voldeed aan de controle-eisen. Ook de inspecteur van de NVWA heeft destijds gecontroleerd en geconstateerd dat onze leverancier aan alle eisen voldoet. Deze inspecteur bevestigt ook dat de leverancier geen schuld heeft en ter goeder trouw heeft gehandeld in deze. De schuld ligt bij het Belgische bedrijf.

Helaas moeten we constateren dat er dus nog steeds bedrijven en instanties zijn die niet doen wat ze beloven. Zelfs zover gaan dat ze bewust schade toebrengen en een loopje nemen met de volksgezondheid. Maar dat de NVWA niet de moeite neemt om nevenschade te beperken door de consument van iets meer informatie te voorzien, dat vinden wij zeer teleurstellend.

Onze klanten in de winkel kunnen we volledig informeren. Ook iedereen die de moeite doet zichzelf van meer informatie te voorzien, zoals u nu. Waarvoor dank!

Het gevaar schuilt in het feit dat potentiele klanten, onze naam koppelen aan dit negatieve verhaal, zonder een context te hebben. Wij kunnen alleen maar hopen dat deze mensen niet de verkeerde conclusie trekken.